1:1

Η υπηρεσία 1:1 είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής φωτογραφίας -αντίγραφο- ενός έργου τέχνης, με τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις.

Η φωτογραφία – αντίγραφο, παραδίδεται προς εκτύπωση είτε σε ένα ενιαίο αρχείο είτε σε περισσότερα αρχεία δίνοντας τη δυνατότητα της εκτύπωσης σε πολλαπλά κομμάτια.

Για παράδειγμα, ένα έργο τέχνης 60cm x 40cm θα μπορούσε να εκτυπωθεί σε 4 σελίδες Α4 ή 2 σελίδες A3. Έτσι πρακτικά η εκτύπωση του αντίγραφου θα μπορούσε να γίνει με οποιονδήποτε διαθέσιμο εκτυπωτή, ανεξάρτητα από το μέγεθος του.